Cung Bắc Trần's flower

Công ơn lớn nhất đời người là công sinh thành và công dưỡng dục. Cảm ơn mẹ, người đã trao cho con sự sống và cũng giáo dục con nên người như ngày hôm nay. Đối với xã hội thì mẹ chỉ là một người công dân, một người phụ nữ, nhưng với con mẹ là người quan trọng nhất mà không ai có thể so sánh. Người tần tảo, vất vả vì gia đình nhỏ vì hạnh phúc to chỉ có thể là mẹ của con. Con trai thì khó bày tỏ nỗi lòng ra bên ngoài, vậy nên con sẽ nói tới đây thôi. Con yêu mẹ❤.