Coto Pham's flower

Mẹ và mình! Câu chuyện về mẹ của mình là những mảnh vụn của ký ức khi còn rất nhỏ!!! Mẹ đã ra đi 17 năm, nhưng với bản thân mình đã là 34 năm không có mẹ bên cạnh… Ai cũng sẽ hỏi vì sao…, chỉ là vì ba mẹ mình không sống chung với nhau… Giờ đây, trong trí nhớ của con mẹ là “một người mẹ” với đong đầy ý nghĩa… mẹ đảm đang để trong nhà mình luôn ấm no và êm ái… mẹ bao dung ở cả 2 gia đình nội, ngoại… mẹ khéo léo để con hãnh diện với bạn bè… Mẹ là tấm gương, rất trong và rất sáng đề giờ đây trong ngôi nhà nhỏ của con như là bản sao của ngôi nhà lớn có ba và có mẹ. Với con, việc không ở chung với mẹ cũng là một cách học để lớn lên, học để làm người trưởng thành và học để làm mẹ… Con luôn biết ơn vì những ký ức về mẹ làm hành trang vào đời của con… Và con luôn hối tiếc vì đã bỏ 17 năm… giận mẹ… Với những ai đang còn mẹ, hãy sống một cách chính chắn hơn, trưởng thành hơn và biết ơn khi còn có cơ hội để “Yêu mẹ”… đừng như mình, đến lúc hiểu chuyện thì chỉ có nhìn nén hương để tâm sự với mẹ… Nganpham