Chii Quỳnh's flower

Mẹ cho con nụ cười. Mẹ làm cho con bừng sáng. Mẹ khiến cuộc đời con trở nên có một ý nghĩa thật sự. Mẹ là món quà tuyệt nhất cho con trên thế giới này.