Chheang Mỹ Thanh's flower

Mặc dù mẹ hay la mắng tui nhưng đối với tui mẹ là người tuyệt vời nhất 🥺. Mẹ và ba của tui chính là thế giới của tui❤ Tui yêu mẹ tui nhiều lắm Chheang Mỹ Thanh Sinh Viên Đại Học Gia Định