Châu Ngọc's flower

Đối với con, mẹ mãi mãi là người cao quý nhất trên thế giới này. Con chỉ mong mẹ luôn khỏe mạnh để theo dõi con mỗi ngày. Con yêu mẹ nhiều lắm!