CAODDANGCAMTUS's flower

✨Dù con không thể hiện nhiều, nhưng hình ảnh mẹ vẫn luôn trong lòng con. Con cám ơn mẹ vì tất cả, yêu mẹ, mẹ của con ✨