Cẩm Phan's flower

Cảm ơn mẹ! Người phụ nữ luôn tảo tần vì con mà gánh trên vai nhìu nổi nặng nhọc nhằn. Người phụ nữ luôn nói dối để dành cho con những thứ tốt đẹp nhất. Đối với con mẹ là người phụ nũe tuyệt vời nhất. Điều đặc biệt hơn từ trước tới nay con chưa bao giờ nói với mẹ CON YÊU MẸ HÃY LUÔN BÊN CON MẸ NHÉ