Bích Du's flower

Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, cho con nhiều điều từ lúc con ra đời, dạy con nhiều bài học và sự trải nghiệm trong cuộc sống này, cho con biết sự phép tắc, một người lịch sự. Cảm ơn mẹ rất nhiều và con rát yêu mẹ Cao Nguyễn Bích Du Lớp K15DCDP02