Bão Nguyễn's flower

Thời gian trôi qua ngày càng nhanh mọi thứ dần nhạt phai và thay đổi chỉ có tình cảm của mẹ giành cho con ngày một nhiều hơn . Thực sự con không biết phải diễn tã như thế nào đi nữa về những gì mẹ đã hi sinh cho con , con chỉ biết nói là con yêu mẹ nhiều lắm . Nguyễn Phúc Bảo ( Đh Gia Định)