Bảo Nguyễn's flower

Thân gửi đến mẹ yêu của con! Con biết mẹ đã phải trai qua bao nhiêu vất vả cực nhọc từ lúc 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau ra con và nuôi dạy con từ bé đến giờ bao nhiêu cực khổ mẹ đã chịu mẹ chưa hề than vãn con cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con nuôi dưỡng con và đã giúp con mỗi ngày một tốt hơn con rất tự hào và hạnh phúc khi có được mẹ làm mẹ của con con mong mẹ luôn luôn mạnh khỏe vui vẻ an nhiên và luôn mãi là mẹ của con con yêu mẹ ❤ văn hiếu