Ánh's flower

Hạnh phúc nhất không phải là khi bạn có cuộc sống giàu có , không phải là khi địa vị xã hội của bạn cao, không phải là khi bạn có một người yêu hoàn hảo...Mà hạnh phúc nhất là khi bạn có Mẹ và còn Mẹ - " Mẹ Là Để Yêu "