Ánh Nguyễn's flower

Gửi Mẹ yêu! Người phụ nữ tuyệt vời nhất của cuộc đời con. Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con và luôn dành cho con những thứ tốt đẹp nhất. Cảm ơn mẹ đã hy sinh tất cả cho con. Con biết 2 chữ cảm ơn không bao giờ là đủ với những gì mẹ đã làm cho con . Con chỉ có thể nói cảm ơn mẹ vì tất cả. Con chúc mẹ luôn khỏe mạnh và vui vẻ. Cảm ơn mẹ vì đã là mẹ của con. Con yêu mẹ rất nhiều.