Ánh Ngọc's flower

Cảm ơn mẹ người luôn cho con nhiều hạnh phúc nhất. Mẹ luôn cho con thứ gọi là tình yêu của mẹ. Cảm ơn mẹ đã cho con ra đời để cảm nhận được những điều gọi là cuộc sống, ngày con cất tiếng khóc chào đời mẹ luôn bên cạnh che chở cho con. Ngày con biết nói mẹ dạy cho con gọi mẹ. Ngày bước chân vào lớp 1 mẹ đã dạy cho con những vần chữ. Nhưng khi đi học xa nhà mẹ đã dạy cho con thế nào là đường đời, cảm giác xa mẹ dường như mọi điều bản thân làm rất khó khăn, mỗi đêm con âm thầm khóc nhớ nhà, nhớ những bữa cơm gia đình ngày ngày mẹ nấu. Những lúc xa nhà là những lúc con cảm thấy bất lực nhất mẹ luôn là người cho con động lực để bước tiếp. Cảm ơn mẹ người luôn hy sinh vì con. Yêu mẹ của con #vuonhongtangme #Melatinhyeu #TinhMe #NHG #Human