Anh Nam's flower

Lời nói đầu tiên là lời xin lỗi Con xin lỗi mẹ vì quãng thời gian qua trong cuộc sống sẽ có lúc con làm mẹ bùn vì những chuyện chưa đúng trong lời nói chưa đủ trưởng thành của con, sau những lần ấy con luôn cảm thấy buồn vì những việc đã qua nhưng nay viết tâm thư này con xin phép tạ lỗi qua những lời viết từ tận đáy lòng của một người con và Iu thương mẹ. Lời nói thứ hai là cảm ơn Cảm ơn mẹ luôn chia sẻ, dạy bảo, chăm lo cho con từ thuở lọt lòng tới lúc trở thành một cô sinh viên đầy lòng Iu thương và trắc ẩn, cảm ơn mẹ luôn vì con trong quá khứ và tương lai Lời nói cuối cùng là chúc mẹ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc i love my mom