Anh Le's flower

Nếu nói về những khoảng khắc về mẹ thì rất nhiều. Nhưng khoảng khắc mà tôi nhớ nhất là những khi tôi được giấy khen, mẹ tôi vui rất nhiều, nụ cười của mẹ tươi đến nỗi tỏa sáng khiến tôi không thể quên được. Con sẽ luôn cố gắng học tập để nụ cười ấy mãi không phai, hãy giữ gìn sức khỏe nhé mẹ của con. Con yêu mẹ rất nhiều