Ánh Diệu's flower

May mắn vì có mẹ bên cạnh. Cảm ơn mẹ đã sinh ra chúng con. Yêu mẹ thật nhiều! <3