真 心's flower

Con cám ơn mẹ, vì đã cho con có mặt trên đời này. Cám ơn vì đã thương yêu con, dạy con nên người.